democracy

democracy
demokratija statusas T sritis Politika apibrėžtis Valstybės valdymo forma, kai valdžia kyla iš piliečių valios, įstatymus leidžia laisvais ir reguliariais rinkimais renkami tautos atstovai, valdo pagal konstitucijoje nustatytus įgaliojimus veikianti vyriausybė. Piliečių suvereni valia reiškiama tiesiogiai arba netiesiogiai – per jų rinktus atstovus.Istoriniu požiūriu gali būti klasikinė ir šiuolaikinė. Klasikinės demokratijos pagrindiniai principai – tiesioginis piliečių dalyvavimas, pilietiškumo ugdymas – formavosi Senovės Atėnuose. 5 a. pr. Kr. miesto-valstybės piliečiai tiesiogiai per Asamblėją, Penkių šimtų tarybą, teismą ir kitas institucijas dalyvavo priimant kolektyvinius sprendimus. Tačiau Senovės Atėnuose miesto-valstybės reikalus galėjo tvarkyti tik nedidelis gyventojų skaičius. Pilietinių teisių neturėjo moterys, svetimšaliai, vergai, t. y. dauguma gyventojų. Politinių teisių suvaržymai pagal turto ir lyties cenzą išliko iki 20 a. pirmosios pusės. Pvz., D. Britanijoje visuotinė balsavimo teisė buvo įdiegta 1928, JAV juodieji balsavimo teisę išsikovojo 20 a. 7 dešimtmečio pr., Šveicarijoje balsavimo teisę moterys igijo tik 1971. 19 a. pab. – 20 a. demokratijai tapus nacionalinių valstybių valdymo forma, keitėsi demokratijos teorija ir praktika. Tiesioginio dalyvavimo, piliečių interesų vieningumo ir vientisumo nuostatas pakeitė socialinio gyvenimo įvairovės, politinio konflikto ir konkurencijos principai. Šiuolaikinės demokratijos svarbiausi bruožai: konkurencija dėl svarbiausių valdžios postų; laisvi ir sąžiningi rinkimai; valstybės ir pilietinės visuomenės skirtis, kurią lemia interesų įvairovė ir autonomiškų organizacijų veikimas; politinių teisių ir pilietinių laisvių visuma, garantuojanti politinės konkurencijos ir piliečių dalyvavimo vientisumą. Pagal vertybinę orientaciją demokratija gali būti procedūrinė, dalyvaujamoji, svarstomoji, liberalioji, socialinė ir kt. Žlugus komunistinei sistemai ir pasibaigus Šaltajam karui, demokratija tapo vyraujančia valstybės valdymo forma, prasidėjo postkomunistinių šalių demokratėjimo procesas, pasižymintis pokyčių sudėtingumu ir įvairove. Lietuva, įgyvendinusi svarbiausias politines ir ekonomines reformas, suformavo liberaliosios demokratijos pamatus. Demokratijai įtvirtinti reikia nuolatinės politinio elito atsakomybės ir piliečių paramos. atitikmenys: angl. democracy ryšiai: susijęs terminasdalyvaujamoji demokratija susijęs terminasdemokratizacija susijęs terminaspoliarchija susijęs terminasprocedūrinė demokratija susijęs terminassvarstomoji demokratija

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Democracy — democracy …   Dictionary of sociology

 • Democracy — Saltar a navegación, búsqueda Desarrolladora(s) Positech Games, Red Marble Games Distribuidora(s) Positech Games, Red Marble Games, Tri Synergy Fecha(s) de lanzamiento Demoracy Positech Games 17 de abril de …   Wikipedia Español

 • democracy — de‧moc‧ra‧cy [dɪˈmɒkrəsi ǁ dɪˈmɑː ] noun democracies PLURALFORM 1. [uncountable] a system of government in which members of the government are elected by the people of a country: • They carried banners demanding democracy and a free press.… …   Financial and business terms

 • Democracy 2 — Développeur Positech Games Date de sortie 7 décembre 2007 Genre Simulation gouvernementale Mode de jeu Solo Plate forme PC (Windows) …   Wikipédia en Français

 • democracy — 1570s, from M.Fr. démocratie (14c.), from M.L. democratia (13c.), from Gk. demokratia popular government, from demos common people, originally district (see DEMOTIC (Cf. demotic)), + kratos rule, strength (see CRACY (Cf. cracy)). D …   Etymology dictionary

 • Democracy — De*moc ra*cy (d[ e]*m[o^]k r[.a]*s[y^]), n.; pl. {Democracies} (d[ e]*m[o^]k r[.a]*s[i^]z). [F. d[ e]mocratie, fr. Gr. dhmokrati a; dh^mos the people + kratei^n to be strong, to rule, kra tos strength.] 1. Government by the people; a form of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Democracy 21 — is a non profit organization in the United States that works to remove the influence of private money from politics (see campaign finance, campaign finance reform). It was founded in 1997 by longtime activist Fred Wertheimer, and is based in… …   Wikipedia

 • democracy — de·moc·ra·cy /di mä krə sē/ n pl cies 1 a: government by the people; esp: rule of the majority b: a government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system of representation usu …   Law dictionary

 • democracy — [n] government in which people participate commonwealth, egalitarianism, emancipation, equalitarianism, equality, freedom, justice, liberal government, representative government, republic, suffrage; concepts 299,688,689 …   New thesaurus

 • democracy — ► NOUN (pl. democracies) 1) a form of government in which the people have a voice in the exercise of power, typically through elected representatives. 2) a state governed in such a way. 3) control of a group by the majority of its members. ORIGIN …   English terms dictionary

 • democracy — [di mäk′rə sē] n. pl. democracies [Fr démocratie < ML democratia < Gr dēmokratia < dēmos, the people (< IE * damos, a division of the people < base * da , to cut, divide > TIDE1) + kratein, to rule < kratos, strength: see… …   English World dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”